Meedoen Zaanstad

Voor verenigingen

Wat is Meedoen Zaanstad?

In samenwerking met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zaanstreek maakt de gemeente Zaanstad het voor kinderen uit gezinnen met lage inkomens mogelijk om te sporten en deel te nemen aan culturele activiteiten. Meedoen Zaanstad wil graag dat zo veel mogelijk organisaties zich inschrijven op de webshop. Voor uw organisatie zijn hieraan geen kosten verbonden. De ouders kunnen hun kinderen via de webshop aanmelden. Uw vereniging of als organisatie kan zich nog steeds aanmelden.

Wij werken al met het Jeugdfonds Sport & Cultuur Zaanstreek. Wat nu?

Meldt u aan bij Meedoen Zaanstad. Meedoen Zaanstad is een samenwerking van Jeugdfonds Sport & Cultuur Zaanstreek en de gemeente Zaanstad. De aanvragen die voorheen door Jeugdfonds Sport & Cultuur Zaanstreek werden afgehandeld worden nu met Meedoen Zaanstad afgehandeld.

De administratieve afhandeling gaat in één keer via Meedoen Zaanstad, met voor u als aanbieder nauwelijks nog administratie.

Een kind uit een gezin met een minimuminkomen mag deelnemen. Het maakt niet uit of de ouder de aanvraag doet of dat een intermediair van de fondsen dit doet.

Uw vereniging aanmelden?

Biedt u ook activieiten of artikelen aan die ervoor zorgen dat kinderen met een minimuminkomen mee kunnen doen, dan kunnen deze wellicht ook in de webshop van Meedoen Zaanstad geplaatst worden. Vanzelfsprekend proberen wij het aanbod zo uitgebreid mogelijk te maken. U kunt via het aanmeldformulier uw bedrijf of vereniging aanmelden.

Uw vereniging in de webshop?

Door het aanmeldformulier in te vullen, geeft u aan dat uw bedrijf of vereniging in de webshop mag komen te staan. U ontvangt vervolgens een mail met een wachtwoord en kunt de activiteiten/producten in de webshop zetten. Meedoen Zaanstad beoordeelt naar aanleiding van uw aanmelding of uw aanbod in de webshop past. Bij akkoord bevestigen wij dit per e-mail. U kunt dan uw gegevens controleren. Ook kunt u uw logo plaatsen en een verwijzing naar uw website vermelden.

Uiteraard zorgt u ervoor dat de informatie op uw onderdeel van de website actueel blijft (hoogte contributie, lestijden etc.)

Diensten en artikelen die aangeboden kunnen worden zijn bijvoorbeeld:

  • Lidmaatschappen van uw vereniging
  • Abonnementen voor activiteiten
  • Cursussen

Lidmaatschap, abonnementen en cursussen

De verschillende lidmaatschappen worden in de webshop aangeboden. De deelnemers maken gebruik van een regulier lidmaatschap/abonnement. Meldt de ouder een kind aan bij uw vereniging, dan ontvangt u een e-mail met het ordernummer en de gegevens van kind en ouders.

Als een kind voor de eerste maal deelneemt, vermeldt u dit op de website bij "mijn inschrijvingen". De contributie wordt binnen twee weken op uw rekeningnummer overgemaakt.

Kunnen wij meedoen als ons lidmaatschap hoger is dan de grensbedragen?

Ja dat kan. De maximale vergoeding is € 550.  Wij willen vermijden dat de ouders een eigen bijdrage moeten betalen. Daarom vragen wij u een arrangement in te richten (structureel, geen eenmalige korting) dat binnen de maximale bedragen valt.

Mocht het niet mogelijk zijn een passend arrangement in te richten binnen het maximale bedrag, doe dan een inhoudelijk voorstel via de mailbox. Wij nemen graag contact op om te overleggen over de mogelijkheden.

Een kind heeft zich bij ons aangemeld wat nu?

De ouder en u krijgen dit per mail bevestigd. In de mail staat het ordernummer. Dit is belangrijk. In die mails staan de contactgegevens. Bij uw informatie op de site staan deze gegevens ook vermeld. Neem contact met de ouder op om afspraken te maken over startdatum, bij wie te melden etc.

Hoe is de betaling van de contributie geregeld?

Een kind heeft uw vereniging of aanbod gekozen. Als u ons meldt dat het kind de eerste training/les heeft gevolgd, wordt de contributie binnen 2 weken aan u overgemaakt. Dit onder vermelding van het ordernummer.

Een kind stopt in de loop van het seizoen, wat dan?

Allereerst, probeer het kind weer enthousiast te maken. U meldt ons als het kind een maand niet meer is verschenen. Meldt het stoppen van een kind via de mailbox. Wij nemen dan contact met u op over de afhandeling. Uitgangspunt is dat u de contributie naar rato van het verlopen jaar restitueert.

Aan wat voor voorwaarden moeten het personeel en de vrijwilligers voldoen?

Kinderen moeten spelen in een veilige omgeving. Daarom wordt van uw organisatie verlangd dat deze is erkend door uw nationale bond. Of dat het personeel en de vrijwilligers die met de kinderen weren in bezit is van een Verklaring Omtrent Gedrag.

Meer informatie?

U kunt contact opnemen met; telefoonnummer 14075 of via meedoenzaanstad@zaanstad.nl.