Meedoen Zaanstad

Voor ouders

Uitleg

Meedoen Zaanstad is een onderdeel van de Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK). Hieronder lichten we die regeling toe:

MeedoenZaanstad maakt mogelijk dat kinderen uit gezinnen met lage inkomens kunnen sporten of deelnemen aan culturele activiteiten. U ontvangt geen geld, maar bijvoorbeeld een jaar lidmaatschap van een vereniging. De vergoedingen worden vanuit de webshop rechtstreeks overgemaakt naar de vereniging of instelling. Meedoen Zaanstad is een samenwerking van de gemeente Zaanstad, Jeugdcultuurfonds (JCF), Jeugdsportfonds (JSF) en de Zaanse sport- en cultuurorganisaties.

Wat is de Regeling Schoolgaande Kinderen (RSK)?

De Regeling Schoolgaande Kinderen is een onderdeel van het minimabeleid van Zaanstad. Deze regeling is bestemd voor schoolgaande kinderen tot 18 jaar, die basisonderwijs of voorgezet onderwijs volgen. Toekenning voor kinderen boven de 18 jaar is mogelijk wanneer zij wél onderwijs volgen maar géén startkwalificatie hebben ( een havo, vwo of mbo-2 diploma).

De RSK heeft twee onderdelen:

  1. Een tegemoetkoming voor allerlei kosten die samenhangen met het hebben van een schoolgaand kind. Bijvoorbeeld de kosten van het schoolfonds, een abonnement, zakgeld voor schoolreisje enzovoort. U ontvangt een geldbedrag.
  2. Meedoen Zaanstad. Uw kinderen kunnen een jaar lang gratis sporten of deelnemen aan culturele activiteiten.

Hoe vraagt u deze vergoedingen aan? Veel inwoners die een minimuminkomen hebben zijn bekend bij de gemeente en hebben een aanvraagformulier thuis gestuurd gekregen.

Heeft u het aanvraagformulier niet ontvangen?

Het aanvraagformulier voor 2017 kunt u hier downloaden.

Hebt u de vergoeding voor 2017 wel al toegekend gekregen? Dan kunt u uw bestellingen tot uiterlijk 1 februari 2018 nog plaatsen via de webshop.

Uw kind kan aan één sport of aan één culturele activiteit meedoen.

Vragen?

Heeft u vragen over het aanvragen van de regeling, de webshop, het aanbod of de betaling?

Het antwoord vindt u hier. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

Over de regeling

Over de webshop

Staat uw vraag of antwoord er niet bij? Ga naar "Contact" om uw vraag bij ons neer te leggen.