Meedoen Zaanstad

Voor ouders

Uitleg

Meedoen Zaanstad maakt mogelijk dat kinderen uit gezinnen met lage inkomens kunnen sporten of deelnemen aan culturele activiteiten. Daarnaast ontvangt u een geldbedrag voor schoolkosten. 

Via de webshop Meedoen Zaanstad plaatst u een sport- of een cultuuractiviteit voor een jaar. De vergoedingen worden vanuit de webshop rechtstreeks overgemaakt naar de vereniging of instelling. Meedoen Zaanstad is een samenwerking van de gemeente Zaanstad, Jeugdfonds Sport & Cultuur Zaanstreek en de Zaanse  sport- en cultuurorganisaties.

Wat is Meedoen Zaanstad (MZ)?

Meedoen Zaanstad is een onderdeel van het minimabeleid van Zaanstad. Deze regeling is bestemd voor schoolgaande kinderen tot 18 jaar, die basisonderwijs of voorgezet onderwijs volgen. Toekenning voor kinderen boven de 18 jaar is mogelijk wanneer zij wél onderwijs volgen maar géén startkwalificatie hebben (een havo, vwo of mbo-2 diploma).

Meedoen Zaanstad heeft twee onderdelen:

  1. Een tegemoetkoming voor allerlei kosten: die samenhangen met het hebben van een schoolgaand kind. Bijvoorbeeld de kosten van het schoolfonds, een abonnement, zakgeld voor schoolreisje enzovoort. U ontvangt een geldbedrag.
  2. Meedoen Zaanstad. Uw kinderen kunnen een jaar lang gratis sporten of deelnemen aan culturele activiteiten.

Hoe vraagt u deze vergoedingen aan?

Veel inwoners die een minimuminkomen hebben zijn bekend bij de gemeente en ontvangen een aanvraagformulier.

Heeft u het aanvraagformulier niet ontvangen? 

Download dan het aanvraagformulier Meedoen Zaanstad.

Hebt u de vergoeding voor 2023 al toegekend gekregen? Dan kunt u uw keuze tot uiterlijk 31 december 2023 nog plaatsen via de webshop.

Uw kind kan aan één sport of aan één culturele activiteit meedoen. Een uitzondering hierop is bij A&B-diplomazwemmen. Deze uitzondering geldt alleen voor Sportbedrijf Zaanstad en ZV de Zaan.(LET OP!!! dit geldt niet voor Vervolg diploma B, C en snorkelen etc.) 

Vragen?

Heeft u vragen over het aanvragen van de regeling, de webshop, het aanbod of de betaling?

Het antwoord vindt u hier. De vragen zijn onderverdeeld in de volgende categorieën:

  • Over de regeling
  • Over de webshop

Staat uw vraag of antwoord er niet bij? Ga naar "Contact" om uw vraag bij ons neer te leggen.