Meedoen Zaanstad

Samenwerkingspartners

Meedoen Zaanstad wordt georganiseerd door de gemeente Zaanstad in samenwerking met:

Jeugdcultuurfonds Zaanstad

Dansen, toneelspelen of muziek maken is belangrijk voor de ontwikkeling van alle mensen en voor kinderen in het bijzonder. Het Jeugdcultuurfonds Zaanstad haalt financiële drempels weg voor kinderen in achterstandsposities zodat zij actief deel kunnen nemen aan een cultuuractiviteit van hun keuze. Het Jeugdcultuurfonds Zaanstad stimuleert daarmee de persoonlijke ontwikkeling van deze kinderen en draagt bovendien bij aan een meer creatieve en innovatieve samenleving. Door actief deel te nemen in “Meedoen Zaanstad” wil het Jeugdcultuurfonds Zaanstad alle kinderen bereiken, die tot de doelgroep behoren en hen in aanraking brengen met het brede kunst-en cultuuraanbod in Zaanstad.

Ga naar de website

Jeugdsportfonds Zaanstad

De pluspunten van sporten opsommen is niet moeilijk. Sporten is gezond, het bevordert de fysieke en mentale ontwikkeling, brengt de jeugd spelenderwijs gevoel voor discipline bij, creëert zelfvertrouwen en eigenwaarde, leert kinderen doelen stellen, doorbreekt isolement en stimuleert de sociale integratie. Sport verbroedert, is een uitlaatklep en biedt houvast. Voor wie het nog scherper wil: sportbeoefening werkt preventief op schooluitval en jeugdcriminaliteit. Dat is een feit. Daarnaast hangt gebrek aan beweging en obesitas als een donkere wolk boven onze jeugd. Jammer dus dat sport geen automatisme is en dat veel gezinnen geen clubcontributie kunnen betalen. Zonde dat niet ieder kind gewoon lekker kan sporten. Het Jeugdsportfonds Zaanstreek heeft als missie om zoveel mogelijk kinderen uit de Zaanstreek die graag willen sporten ook die sportkans te bieden! Het wil door actief deelnemen in "Meedoen Zaanstad" zoveel mogelijk kinderen in de Zaanstreek de mogelijkheid bieden te kunnen sporten als geld de belemmerende factor is.

Ga naar de website